Fakturačné údaje

LUKRA Slovakia s.r.o.

Savoy Offices , Mostová 2,
811 02 Bratislava,
Slovenská republika

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK23 0900 0000 0050 4717 3817
SWIFT/BIC : GIBASKBX

IČO: 35865946
DIČ: 2020264675
IČ DPH: SK2020264675

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29669/B

Kontaktné osoby

Dušan Krajči

konateľ spoločnosti

+421 903 222 991 dusan@lukra.sk

Dagmar Kubíčková

sekretariát

+421 907 466 777 kubickova@lukra.sk

Branislav Janek

manažér predaja

+421 908 287 917 janek@lukra.sk

Pavol Petruška

manažér nákupu a predaja

+421 907 466 777 petruska@lukra.sk

Prevádzka spoločnosti

Zápotočná ul.č.1005,
Šaštín-Straže, 908 41,
Slovenská republika

Kontaktné osoby

Ing. Dominika Kučerová

manažérka prevádzky

+421 918 640 132 kucerova@lukra.sk

Ján Cintula

silomajster

+421 918 640 132

Kontaktujte nás